2022-02-19

W związku ze zmniejszoną obsadą Biblioteki wynikającą z przejścia pracowników na pracę zdalną w systemie rotacyjnym do odwołania obowiązują nowe zasady korzystania z zasobów Biblioteki Głównej!

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 10:00-19:45
Wtorek-Piątek: 8:00-19:45
Sobota: 9:00-15:00
Niedziela: nieczynne

Wypożyczalnia funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Po godzinie 15.00 zamówienia można odbierać u Bibliotekarza dyżurującego w Czytelni 1.

Zamówienia złożone po godzinie 14.30 zostaną zrealizowane i będą gotowe do odbioru następnego dnia w godzinach otwarcia Biblioteki.

Czytelnia Informacji Naukowej

Poniedziałek: 10:00-15:00
Wtorek-Piątek: 8:00-15:00
Sobota: 9:00-15:00
Niedziela: nieczynne

W związku ze skróconymi godzinami otwarcia Czytelni Informacji Naukowej zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji stanowisk z bazą prac magisterskich i licencjackich.Strefa Nauki zostaje otwarta
dla studentów i pracowników Uczelni oraz osób posiadających kartę biblioteczną. Obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego:

 • w pomieszczeniach może być zajętych 50% miejsc siedzących, dlatego ilość osób korzystających zwiększa się do:

            w Czytelni 1 – 45 osób
            w Czytelni 2 – 40 osób
            w Czytelni Informacji Naukowej – 12 osób
   
 • udostępniamy wszystkie pokoje nauki wg zasad:

            pokoje nr 4 i 5 - max. 3 osoby z możliwością wcześniejszej rezerwacji (osobiście w Wypożyczalni lub w Czytelni 1)
            4 pozostałe pokoje – bez możliwości rezerwacji

 

 • podczas pracy należy mieć nałożoną maseczkę, a przed wejściem oraz przed korzystaniem ze zbiorów – zdezynfekować ręce;
 • aby korzystać z Bazy prac magisterskich i licencjackich lub umówić się na indywidualne konsultacje w Czytelni Informacji Naukowej, należy wysłać wiadomość na adres biblinf@gumed.edu.pl (podając swoję imię, nazwisko, nr albumu lub nr karty bibliotecznej) albo zadzwonić pod nr telefonu 58 349 10 45 przynajmniej dzień wcześniej.
   

Wypożyczanie książek

 • książki z magazynu należy zamawiać przez katalog online, a następnie odebrać osobiście w Wypożyczalni;
 • w holu wejściowym może przebywać jednocześnie 15 osób.
 • zamówienia złożone po godzinie 14.30 będą realizowane dnia następnego.
   

Zwroty książek

 • zwrotów należy dokonać:
     - osobiście w Wypożyczalni,
     - poprzez wrzutnie: jedna dostępna jest w przedsionku wejścia głównego do Biblioteki w godzinach jej otwarcia, druga zaś w przesionku wejścia bocznego do Biblioteki przy ul. Dębinki 1 od godziny 6 rano do czasu otwarcia  Biblioteki,
     - za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

           Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
           Wypożyczalnia
           ul. Dębinki 1
           80-211 Gdańsk
   
 • prosimy o zabezpieczenie przesyłanych książek przed zniszczeniem.

 

 

Regulowanie należności

 • Osoby, którym została naliczona opłata z tytułu nieterminowego zwrotu (kwota do zapłaty widnieje w koncie czytelnika w zakładce opłaty) powinny uregulować płatność osobiście, w Wypożyczalni (tylko kartą płatniczą).

 


Zapraszamy do śledzenia komunikatów na stronie www Biblioteki Głównej.

 

Oddział Informacji Naukowej i Promocji:

biblinf@gumed.edu.pl
 

Oddział Udostępniania Zbiorów:

biblwyp@gumed.edu.pl
 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna:

miedzybibl@gumed.edu.pl

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.