2021-01-18

Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń dotyczących Polskiej Platformy Medycznej.
Ofertę tę kierujemy do wszystkich zainteresowanych spoza GUMed.

Szkolenia są bezpłatne, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja:

 

   Polska Platforma Medyczna – otwarte źródło naukowej informacji medycznej

 

OPIS SZKOLENIA:
prezentacja Polskiej Platformy Medycznej (PPM): platforma lokalna PPM Gdąńskiego Uniwersytetu Medycznego oraz instalacja centralna PPM; zasoby: profile naukowców-ekspertów, otwarte publikacje, doktoraty, dane badawcze i in.; sposoby prowadzenia wyszukiwań i stosowania filtrów; platformy pozostałych partnerów projektu PPM.

CZAS TRWANIA: 45 minut (w tym 15 minut na ewentualne pytania)

 

 
MIEJSCE SZKOLENIA - aplikacja Zoom:
 

14.01.2021, godz. 09:30, prowadzący: Anna Koelmer
- wypełnij formularz rejestracyjny


Link do szkolenia

Meeting ID: 914 2383 3679
Passcode: PPM2021

14.01.2021, godz. 11:30, prowadzący: Anna Koelmer
- wypełnij formularz rejestracyjny


Link do szkolenia

Meeting ID: 954 8851 3830
Passcode: PPM2021

 

14.01.2021, godz. 13:30, prowadzący: Anna Koelmer
- wypełnij formularz rejestracyjny

 

Link do szkolenia

Meeting ID: 919 2218 1280
Passcode: PPM2021

 

15.01.2021, godz. 09:30, prowadzący: Anna Koelmer
- wypełnij formularz rejestracyjny

 

Link do szkolenia

Meeting ID: 948 8824 0315
Passcode: PPM2021

 

15.01.2021, godz. 11:30, prowadzący: Anna Koelmer
- wypełnij formularz rejestracyjny

 

Link do szkolenia

Meeting ID: 999 7076 8104
Passcode: PPM2021

 

15.01.2021, godz. 13:30, prowadzący: Anna Koelmer
- wypełnij formularz rejestracyjny

 

Link do szkolenia

Meeting ID: 940 5007 7768
Passcode: PPM2021

 

16.01.2021, godz. 09:30, prowadzący: Joanna Znaniecka
- wypełnij formularz rejestracyjny

 

Link do szkolenia

Meeting ID: 973 5618 0202
Passcode: PPM2021

 

16.01.2021, godz. 11:30, prowadzący: Joanna Znaniecka
- wypełnij formularz rejestracyjny

 

Link do szkolenia

Meeting ID: 929 3693 2801
Passcode: PPM2021

 

16.01.2021, godz. 13:30, prowadzący: Joanna Znaniecka
- wypełnij formularz rejestracyjny

 

Link do szkolenia

Meeting ID: 989 1184 8618
Passcode: PPM2021

 

18.01.2021, godz. 09:30, prowadzący: Joanna Znaniecka
- wypełnij formularz rejestracyjny

 

Link do szkolenia

Meeting ID: 952 8763 0751
Passcode: PPM2021

 

18.01.2021, godz. 11:30, prowadzący: Joanna Znaniecka
- wypełnij formularz rejestracyjny

 

Link do szkolenia

Meeting ID: 986 1619 6005
Passcode: PPM2021

 

18.01.2021, godz. 13:30, prowadzący: Mirosława Modrzewska
- wypełnij formularz rejestracyjny

 

Link do szkolenia

Meeting ID: 973 9761 5791
Passcode: ekvQ1x

 

19.01.2021, godz. 09:30, prowadzący: Mirosława Modrzewska
- wypełnij formularz rejestracyjny

 

Link do szkolenia

Meeting ID: 968 0469 4262
Passcode: afDV8g

 

19.01.2021, godz. 11:30, prowadzący: Mirosława Modrzewska
- wypełnij formularz rejestracyjny

 

Link do szkolenia

Meeting ID: 965 8679 0818
Passcode: qWCRi8

 

19.01.2021, godz. 13:30, prowadzący: Joanna Znaniecka
- wypełnij formularz rejestracyjny

 

Link do szkolenia

Meeting ID: 937 9287 7474
Passcode: PPM2021

 

Serdecznie zapraszamy!

 
   

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.