2021-02-09

Polska Platforma Medyczna to innowacyjny portal udostępniający publikacje, dane badawcze oraz bazę ekspertów z zakresu medycyny, farmacji oraz nauk o zdrowiu. Portal umożliwia nawiązywanie współpracy między jednostkami naukowymi, ekspertami i biznesem.

Polska Platforma Medyczna to projekt wieloośrodkowy, finansowany ze środków Unii Europejskiej. Partnerami projektu są uczelnie medyczne z Białegostoku, Katowic, Lublina, Szczecina, Warszawy, Wrocławia (Lider) oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Instytucje współtworzące PPM realizują w praktyce wytyczne otwartości w nauce. Zamieszczane w PPM treści utworów naukowych są udostępniane m.in. w ramach licencji Creative Commons.

Polska Platforma Medyczna spełnia wymagania standardu WCAG 2.1 oraz wypełnia założenia otwartości na poziomie piątej gwiazdki w modelu 5-star Open Data.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi platformy, przedstawionymi na załączonym obok filmiku oraz do zaznajomienia się nie tylko ze stroną główną Polskiej Platformy Medycznej, ale również ze stronami lokalnymi partnerów.

 

 

 

  

 

Polska Platforma Medyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (PPM GUMed) - narzędzie typu Current Research Information System (CRIS), gromadzi, prezentuje oraz promuje sylwetki i osiągnięcia pracowników, doktorantów oraz studentów GUMed.

Baza jest dostępna bez logowania dla każdego użytkownika i zawiera informacje o dorobku publikacyjnym powstałym w naszym Uniwersytecie od 2013 roku do chwili obecnej. Informacja ta będzie na bieżąco aktualizowana poprzez API z bazy Bibliografia GUMed i uzupełniana o materiał z lat poprzednich.

Integralną częścią PPM GUMed jest Repozytorium GUMed umożliwiające archiwizację i udostępnianie w modelu otwartym, pełnych tekstów m.in.: artykułów, monografii, rozdziałów, innych dokumentów, czy też surowych danych badawczych, zgodnie z licencjami OA, na których zostały opublikowane.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do współpracy, by baza PPM GUMed była kompleksowym źródłem informacji o osiągnięciach naukowych i aktywnościach naszej Uczelni, prezentującym jej potencjał i promującym dokonania.

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.