2021-04-13

Writefull to zestaw narzędzi przeznaczonych dla naukowców i studentów. Programy te mają stanowić pomoc przy tworzeniu tekstów naukowych w języku angielskim. Posługując się modelami językowymi zaczerpniętymi z milionów publikacji, Writefull sprawdza i poprawia zastosowane w tekście struktury gramatyczne, interpunkcję, ortografię i stylistykę, sugeruje odpowiednie słownictwo, a także brakujące elementy cytowania.

Writefull for Word – jest to rozszerzenie dla edytora MS Word (dot. Wersji z roku 2013 lub nowszych), pozwalające na bieżące sprawdzanie poprawności pisanego tekstu. Znaleźć tu można również zestawy gotowych sformułowań i zwrotów wykorzystywanych w pracach naukowych, a także przykłady zastosowania konkretnych słów czy fraz we fragmentach pochodzących z innych tekstów.
Aby skorzystać z tego narzędzia, należy pobrać wtyczkę dostępną tutaj. Po zainstalowaniu, będzie ona widoczna na pasku w otwartym edytorze. Po jej wybraniu konieczne jest także zarejestrowanie indywidualnego konta przy użyciu swojego adresu email z domeny gumed.edu.pl

Przewodnik po Writefull for Word
Przewodnik po Writefull for Word 2

Writefull for Overleaf – rozszerzenie dla przeglądarki Chrome pozwalające sprawdzać i poprawiać teksty pisane w edytorze Overleaf.
Wtyczka do pobrania na stronie Chrome web store. Wymagane jest także zarejestrowanie indywidualnego konta na swój adres email z domeny gumed.edu.pl

Przewodnik po Writefull for Overleaf

 

Writefull Revise – narzędzie online sprawdzające gotowy tekst. Po wgraniu pliku, otrzymujemy sugestie, które elementy należałoby poprawić w zakresie gramatyki, słownictwa, interpunkcji i stylistyki. Sugestie te możemy zaakceptować lub nie, a następnie pobrać dokument z naniesionymi poprawkami.

Przewodnik po Writefull Revise

Writefull Cite – narzędzie online, które rozpoznaje i sugeruje, do których fragmentów tekstu należy dodać odniesienia.

Przewodnik dostępny pod powyższym linkiem – należy kliknąć przycisk „Guide” w prawym górnym rogu.


Zachęcamy do testowania i przesyłania opinii na adres biblbazy@gumed.edu.pl.

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.