2021-03-23

 

22 marca 2021 roku odbyła się uroczystość zakończenia pracy zawodowej Dyrektor Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Anny Grygorowicz i Wicedyrektor Biblioteki – Elżbiety Kraszewskiej. Pożegnanie z Zespołem Biblioteki odbyło się, z uwagi na pandemię, niestety wirtualnie. Oprócz bibliotekarzy, w uroczystości wzięli udział prof. dr hab. Janusz Moryś – kierownik Katedry Anatomii oraz Zakładu Anatomii i Neurobiologii, rektor AMG i GUMed w latach 2008-2012 i 2012-2016, prof. dr hab. Zbigniew Kmieć – kierownik Katedry i Zakładu Histologii oraz członek Rady Bibliotecznej oraz dr Marek Bukowski z Muzeum GUMed. Podziękowania za długoletnią pracę i życzenia złożyli również osobiście Paniom Dyrektor i Wicedyrektor prof. dr hab. Wiesław Makarewicz, rektor AMG w latach 1999-2005 oraz urzędujący obecnie prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Michał Markuszewski.

Specjalnie na tę okazję życzenia przysłali prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska – Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, prorektor ds. nauki GUMed w latach 2008-2012, prof. dr hab. Tomasz Bączek – kierownik Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej, prorektor ds. nauki GUMed w latach 2012-2016 oraz 2016-2020, prof. dr hab. Anna Starzyńska – kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej oraz wspomniani wyżej prof. dr hab. Zbigniew Kmieć i dr Marek Bukowski. Swoje uznanie dla pracy Pani Dyrektor wyrazili także Małgorzata Omilian-Mucharska i Janusz Springer z Wydawnictwa GUMed oraz przedstawiciele współpracujących z Biblioteką firm Elsevier i Clarivate.

W trakcie spotkania nie zabrakło wspomnień dotyczących najważniejszych osiągnięć obu pań w trakcie ich blisko 20-letniej kadencji, prezentów, wzruszających momentów, śmiechu i łez. Pożegnaliśmy także kończącą swoją pracę zawodową Jolę Marchlewicz – mistrza introligatorskiego – osobę, która przez wiele lat nadawała bibliotecznym książkom i czasopismom drugie życie.

Podczas uroczystości dowiedzieliśmy się również, że nowym Dyrektorem zostanie Katarzyna Falow – dotychczasowy kierownik Oddziału Gromadzenia Wydawnictw Zwartych Biblioteki GUMed, a kandydatem na Wicedyrektora – dotychczasowy kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów – Agnieszka Milewska.

Nowym Władzom Biblioteki serdecznie gratulujemy, a kończącym pracę Paniom życzymy dużo zdrowia, odpoczynku i realizacji swoich pasji.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości:

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.