2022-01-10

Zapraszamy do testowania trójwymiarowej platformy Complete Anatomy od firmy Elsevier:

  • Bardzo dokładny, niezmiernie realistyczny i w pełni interaktywny model ludzkiego ciała (na który składa się 17.000 trójwymiarówych struktur),
  • Terminologia angielska i łacińska, pełne opisy, definicje, wymowa,
  • 1500 klinicznych filmów wideo,
  • Najbardziej zaawansowane technologie: bijące serce, rozszerzona rzeczywistość, ruch mięśni i kości, przekroje, modele mikroanatomiczne, quizy i testy,
  • Narzędzia do edytowania modeli anatomicznych, dzięki tórym można: przeprowadzić wirtualną sekcję narządów, symulować ból i zmiany patologiczne, dodawać etykiety i notatki, importować obrazy,
  • Możliwość tworzenia własnych zasobów, wykładów i kursów zgodnie z potrzebami w tzw. Curriculum Manager,
  • Możliwość udostępniania wszystkich treści, zarówno instniejących na platformie, jak i stworzonych przez wykładowcę, studentom,
  • Portfolio gotowych kursów i wykładów.
     
 

Zainteresowani użytkownicy muszą pobrać bezpłatną aplikację na swoje urządzenie (laptop, tablet, telefon), zarejestrować konto, używając adresu z domeny @gumed.edu.pl i aktywować dostęp w ustawieniach konta za pomocą kodu.

Aplikacja Complete Anatomy w Sklepie Play (Android), Sklepie Microsoft (Windows 10), Sklepie App Store i Mac App Store (iOS/macOS)

Instrukcja zakładania darmowego konta

Kod aktywacyjny: 5E4SOL8A10BB


Tutoriale w języku angielskim:
Videotutoriale
Webinars
Nauczanie histologii
Inne filmy

Dostęp będzie aktywny do 28.02.2022

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.