2021-05-31

 

Informujemy, że w dniu 7 czerwca 2021 roku uruchomiliśmy nowy system zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych spoza sieci uczelnianej.
Dotychczas stosowany system autoryzacji poprzez serwer proxy został zawieszony i zastąpiony systemem HAN.

Dostęp do nowego systemu został automatycznie przydzielony wszystkim pracownikom i studentom GUMed posiadającym aktywne konto biblioteczne. Nie jest wymagana żadna dodatkowa rejestracja i konfiguracja przeglądarki internetowej.
Do zalogowania się do systemu jest potrzebny jedynie numer karty bibliotecznej i hasło do konta bibliotecznego.

Zalecamy sprawdzenie, kiedy upływa termin zwrotu wypożyczonych książek, bo system automatycznie nie pozwoli na zalogowanie się w przypadku przetrzymanych pozycji.

Więcej na temat systemu HAN można znaleźć na podstronie "zdalny dostęp z domu".

W razie problemów z zalogowaniem się, prosimy kontaktować się z Oddziałem Udostępniania:
telefon 58 349 10 51, e-mail: biblwyp@gumed.edu.pl

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.