2021-11-08

   

Z okazji obchodów Tygodnia Otwartego Dostępu w dniach 25-31.10.2021 Biblioteka Główna GUMed prowadziła akcję "Zapytaj mnie o Open Access". W hallu i Czytelni 1 pojawiły się wielkie pomarańczowe koła, które wzbudzały spore zainteresowanie (pomarańczowy jest kolorem międzynarodowego ruchu Open Access). Nowopowstały biblioteczny Zespół ds. Otwartej Nauki odpowiadał na pytania związane z ruchem Open Access, czy szerzej, Otwartą Nauką, która obejmuje szereg zagadnień mogących ułatwić pracę naukową, a jednocześnie uczynić naukę bardziej dostępną. Dla każdego. W jaki sposób?

  • plany zarządzania danymi, obecnie wymagane w projektach Narodowego Centrum Nauki i w programie Horizon Europe, pomagają utrzymać wytwarzane dane w porządku, a potem udostępniać je bez barier;
  • drapieżni wydawcy potrafią uprzykrzyć życie naukowców. Znając ich sztuczki, możemy zaoszczędzić czas i pieniądze;
  • dzięki wolnym licencjom (np. Creative Commons) można korzystać z wiedzy naukowej z całego świata bezpłatnie, a potem także dzielić się swoimi odkryciami;
  • programy publikowania otwartego pozwalają publikować w czasopismach Open Access i dotrzeć do większej liczby odbiorców bez ponoszenia kosztów przez autora;
  • wybierając odpowiednie repozytorium, możemy dzielić się swoimi publikacjami lub wytworzonymi danymi ze społecznością profesjonalistów, a także korzystać z ich odkryć;
  • znając politykę wydawców i mając świadomość praw autora, zwiększamy zasięg naszych publikacji i możemy zyskać wyższe cytowania;
  • stosując zasady FAIR sprawiamy, że nasze dane będą zrozumiałe dla innych – dokładnie takie, jakich oczekiwalibyśmy sami;
  • przydatne narzędzia pozwolą nam publikować szybciej, opracowywać dane łatwiej i udostępniać swoją pracę szerzej;
  • korzystając z Polskiej Platformy Medycznej mamy dostęp do tysięcy publikacji i danych badawczych publikowanych przez naukowców z naszych dziedzin w zasięgu ręki.


Open Access Week to międzynarodowa inicjatywa wspierająca ruch Open Access, której pomysłodawcą jest Sparc Europe. W tym roku hasłem przewodnim tygodnia było "Ma znaczenie, jak otwieramy wiedzę: budując strukturalną równość". W ten sposób organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na to, że Otwarta Nauka może przyczynić się do wyrównania szans między naukowcami z krajów o różnym poziomie rozwoju, na każdym etapie kariery naukowej, ale też stanowić jednoczącą siłę w obliczu wielości praktyk naukowych, języków i dyscyplin. Wreszcie nauka powinna być dostępna zarówno dla jej twórców, jak i odbiorców, bez względu na pochodzenie, wiek, sprawność, status społeczny czy religię. W 2021 roku UNESCO wydało rekomendacje dot. Otwartej Nauki, których celem jest uczynienie nauki bardziej sprawiedliwą. 

Chociaż tegoroczny Open Access Week już za nami, to Zespół ds. Otwartej Nauki cały czas chętnie udziela konsultacji. Kontakt mailowy – otwarta.nauka@gumed.edu.pl lub telefoniczny (58 349 10 45).

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.