2021-11-06

Z przyjemnością informujemy, że ostatnio ukazały się punktowane publikacje naszych pracowników.
 

Paulina Cimoszko, Agnieszka Milewska i Jakub Rusakow są współautorami artykułu A survey of medical researchers indicates poor awareness of research data management processes and a role for data librarians opublikowanego w czasopiśmie Health Information & Libraries Journal (IF=2.154, 70 pkt. na liście miniesterialnej).

Artykuł opisuje ankietę przeprowadzoną wśród polskich naukowców i wskazuje nowe możliwe kierunki zarządzania danymi badawczymi na uczelniach medycznych. W Bibliotece Głównej GUMed te zadania realizuje Zespół ds. Otwartej Nauki.

 

 


Natomiast Ewelina Rybka wspólnie z pracownikami naszej Uczelni – Jakubem Ruszkowskim, Katarzyną Majkutewicz, Marcinem Kutkiem, prof. Alicją Dębską-Ślizień i prof. Jackiem Maciejem Witkowskim opublikowała artykuł The methodological quality and clinical applicability of meta-analyses on probiotics in 2020 : a cross-sectional study w Biomedicine & Pharmacotherapy (IF=6.530, 100 pkt. na liście ministerialnej).


Zachęcamy do lektury!

 

 

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.