2022-01-04

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 30.12.2021 r. zmarła mgr Stefania Orchowska, kustosz, wicedyrektor Biblioteki Głównej AMG.

Urodziła się 2 marca 1934 r. w Bydgoszczy, maturę zdała w III LO w Gdańsku, tytuł magistra polonistyki uzyskała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Ukończyła także Podyplomowe Studium Bibliotekarskie na Uniwersytecie Gdańskim. Zanim w 1969 r. podjęła pracę w naszej Bibliotece, była zatrudniona w latach 50. w Rozgłośni Radiowej w Gdańsku.

Przez wiele lat kierowała Oddziałem Czasopism, a następnie od 1988 r. aż do przejścia na emeryturę pełniła funkcję wicedyrektora.

Była bibliotekarzem z pasją, cechował ją profesjonalizm, a najważniejszy był dla niej kontakt z czytelnikiem-lekarzem. W trudnych latach 80. zajmowała się pozyskiwaniem funduszy na zakup czasopism oraz dystrybucją darów otrzymanych od instytucji zagranicznych, w tym od Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jako wyraz uznania za długoletnią pracę na rzecz AMG otrzymała w 1994 r. odznaczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej "Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia".

Po przejściu na emeryturę mgr Stefania Orchowska nadal była związana z naszą Uczelnią - była jedną z inicjatorek Klubu Seniora.

 

     

   

1993 r. - piąta od lewej S. Orchowska

 

2009 r. - czwarta od prawej S. Orchowska

 

 

Od lewej Hanna Gąsior, Józefa de Laval,
Stefania Orchowska, Sonia Tusk (1993 r.)

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.