2022-05-04

Po dwóch latach obchodów online Tydzień Bibliotek wreszcie powraca w mury Biblioteki Głównej GUMed i to od razu z wielką pompą! W dniach 8-15 maja przygotowaliśmy dla naszych czytelników masę atrakcji. Jesteśmy przekonani, że udało nam się stworzyć bogatą i różnorodną ofertę.

W tym roku już po raz XIX obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, tym razem pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”. Odnosi się ono m.in. do możliwości odkrywania nowych światów, jaką z całą pewnością dają książki. Ale w naszej Bibliotece uczą się i pracują ludzie z kilkudziesięciu krajów świata, mówiący wieloma różnymi językami, dlatego to hasło można w tym przypadku traktować nawet dosłownie. Nasze tegoroczne inicjatywy – łączące się także z trwającym Rokiem Komunikacji i Integracji Międzykulturowej Społeczności GUMed – koncentrują się właśnie na postrzeganiu Biblioteki jako miejsca integracji i tworzenia więzi międzyludzkich bez względu na dzielące nas granice (nie tylko te geograficzne).

 


PROGRAM:

10 MAJA GODZ. 16:00 / CZYTELNIA 2

Premiera książki pt. Wileńskie korzenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, aut. śp. prof. Wiesława Makarewicza. W spotkaniu promującym wydawnictwo udział wezmą prof. Bolesław Rutkowski (urodzony w Wilnie mecenas wileńskich tradycji naszej Uczelni) i Małgorzata Omilian-Mucharska (redaktorka książki). Wydarzenie poprowadzi dr Marek Bukowski (Muzeum GUMed).


11 MAJA GODZ. 13:00 / CZYTELNIA 2


Warsztaty (w j. angielskim) z komunikacji międzykulturowej Jak być kulturowo inteligentnym i dlaczego warto się starać? prowadzone przez prof. dr hab Nataszę Kosakowską-Berezecką, kierowniczkę Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas 1,5-godzinnego spotkania skupimy się na inkluzywności, spróbujemy pokazać, jak być otwartym na różnorodność i rozwijać swoją inteligencję kulturową, która może być pomocna w rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich.

Po warsztatach (ok. godz. 15.00) na uczestników będą czekać kolejne atrakcje. Wraz z naszymi partnerami  – SASS, Resource Team, Phi Delta Epsilon, MedHum, Biurem ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, Gazetą GUMed oraz Muzeum GUMed – w Czytelni nr 2 (lub – jeśli pogoda pozwoli – premierowo, pod chmurką, czyli na trawniku za Czytelnią) odbędzie się Intercultural Integration Coffee. Przy kawie i smakołykach zapraszamy Państwa na rozmowę wokół XIX i XXI-wiecznej torby lekarskiej. Inicjatorem dyskusji o tożsamości lekarza będzie dr Marek Bukowski. Nie zabraknie także możliwości bardziej swobodnej rozmowy oraz chwili odpoczynku od nauki przy grach i konkursach. Przygotowywany jest także występ-niespodzianka.


12 MAJA GODZ. 19:00


Zapraszamy miłośników „światów możliwych” – wszak o tym, że każda książka ma swój osobny świat, wie każdy zapalony czytelnik – do naszego DKK. Majowe spotkanie odbędzie się pod umownym hasłem 4 opowiadania z 4 stron świata. Więcej informacji na facebooku i na stronie wydarzenia.

Dodatkowo od 9 maja w Strefie Nauki BG będzie można obejrzeć wystawę "72 w 1". Co kryje się pod tym tytulem? Sprawdźcie sami...

Żeby zobaczyć cały świat, nie potrzeba 80 dni, w Bibliotece Głównej GUMed wystarczy Tydzień!

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.