2022-05-30

Zachęcamy do korzystania z dostępu testowego do bazy JoVE Education - biblioteki nagrań wideo prezentujących kluczowe pojęcia i techniki laboratoryjne z wielu dziedzin nauki, służąca zarówno wykładowcom, jak i studentom w osiąganiu lepszych wyników w procesie edukacji.


Baza składa się z trzech modułów:

 1. JoVE Science Education - zbiór ponad 500 nagrań przedstawiających podstawowe zagadnienia i procedury z zakresu pracy naukowej i klinicznej.

  Dzięki tym filmom przedstawienie i zrozumienie wielu pojęciowych i metodologicznych szczegółów nauczanych podczas zajęć staje się dużo prostsze niż przy zastosowaniu samych materiałów tekstowych. Nagrania posiadają tłumaczenie na 10 języków i pokrywają takie dziedziny jak: biologia, badania kliniczne, chemia, inżynieria, nauki o środowisku, fizyka, psychologia.
   

 1. JoVE Core - podręczniki wideo do zajęć wstępnych służące jako podstawowe lub uzupełniające źródła nauczania.

  Kluczowe zagadnienia prezentowane są w formie wysokiej jakości animacji oraz nagrań eksperymentów laboratoryjnych przeprowadzanych przez naukowców.
   
 2. JoVE Lab Manual - materiały do wykorzystania w programie nauczania przydatne zarówno dla wykładowców, jak i studentów podczas wstępnych zajęć laboratoryjnych.

  Nagrania zawierają informacje jak krok po kroku przeprowadzać dany eksperyment wraz ze wskazówkami dotyczącymi przygotowań, kluczowych pojęć i regył postępowania.

 

 

Dostęp do bazy możliwy jest poprzez sieć uczelnianą oraz system HAN.

Dostęp będzie aktywny do 30.06.2022.

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.