2022-10-07

Studenci I roku!

Informujemy o obowiązkowym przedmiocie Edukacja informacyjna, kończącym się zaliczeniem w formie testu online. Treść szkolenia oraz test są udostępniane na platformie Moodle po zalogowaniu jak do Extranetu.


Zaliczenie możliwe jest w dwóch terminach:

I termin - 1.10-22.12.2022 r. (3 podejścia),
II termin (poprawkowy) - 2.01-27.01.2023 r. (1 podejście).


Warunkiem zaliczenia jest prawidłowe rozwiązanie testu online:

  • test składa się z 20 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru,

  • zaliczenie uzyskuje się po udzieleniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi na pytania zamieszczone w teście.


 

Link do przedmiotu: https://szkolenia.gumed.edu.pl/course/view.php?id=3620

Zapisy samodzielne! Aby zapisać się na kurs należy podać hasło dostępu dla danego kierunku - lista haseł widoczna jest po zalogowaniu do platformy Moodle, w linku znajdującym się w opisie przedmiotu.


Kontakt w razie problemów z logowaniem:
Kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl, tel. (58) 349 10 51

Życzymy powodzenia!Uwaga! Jeżeli w roku akademickim 2020/21 lub 2021/22 zaliczyłeś przedmiot Edukacja informacyjna, skontaktuj się z Kierownikiem Oddziału Udostępniania Zbiorów w celu przepisania zaliczenia:
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl, tel. (58) 349 10 58

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.