2022-12-05

 

 
 

Podstawy Naukowej Informacji Medycznej to obowiązkowe zajęcia dydaktyczne dla studentów
Wydziału Nauk o Zdrowiu, które w semestrze zimowym dotyczą kierunków:

 

Szkolenie udostępnione jest na platformie Moodle - obowiązują samodzielne zapisy!

Aby zapisać się na kurs należy podać hasło dostępu
dla danego kierunku studiów. Lista haseł znajduje się w opisie kursu
na platformie Moodle.

 
 

Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie testu online.
I termin zaliczenia trwa od 1 do 30 grudnia 2022 roku
II termin (poprawkowy) trwa od 9 stycznia do 5 lutego 2023 roku do godz. 15:00
(1 podejście)
 
 

Link do przedmiotu:
https://szkolenia.gumed.edu.pl/course/view.php?id=4743
 

Warunkiem zaliczenia jest prawidłowe rozwiązanie testu online:

- test składa się z 35 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru,


- próg zaliczenia: 60%
(21 poprawnych odpowiedzi na pytania zamieszczone w tekście).
 

 

Wszelkie pytania dotyczące kursu prosimy kierować do:
Oddziału Informacji Naukowej i Promocji
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl, tel. (58) 349 10 45

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.