2023-01-04

JoVE (Journal of Visualized Experiments) to recenzowane naukowo i indeksowane w Web of Science i PubMed czasopismo publikujące wideoartykuły dotyczące metod badawczych z takich dziedzin, jak medycyna, genetyka, biologia, chemia, biochemia, neurologia, bioinżynieria i inne. Każda publikacja składa się z tekstu oraz ilustrującego go materiału video. Tym samym jest to baza zawierająca ponad 15 tysięcy nagrań, które wizualizują przeprowadzane eksperymenty, stosowane metody, ułatwiają powtarzalność doświadczeń i prezentują szczegóły, które mogą być trudne do przekazania tylko w formie tekstowej.

W ramach JoVE Research dostępny jest także moduł JoVE Encyclopedia of Experiments będący źródłem prezentującym zaawansowane techniki laboratoryjne wraz z protokołami z obszaru biologii i onkologii.

Materiały video z JoVE mogą też być wykorzystywane jako pomoc podczas zajęć dydaktycznych i prezentacji - dostępna jest funkcja wstawiania nagrań do tworzonych lekcji na, między innymi, platformie Moodle czy Microsoft Teams.

 

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Głosowanie