2023-01-04

JoVE (Journal of Visualized Experiments) to recenzowane naukowo i indeksowane w Web of Science i PubMed czasopismo publikujące wideoartykuły dotyczące metod badawczych z takich dziedzin, jak medycyna, genetyka, biologia, chemia, biochemia, neurologia, bioinżynieria i inne. Każda publikacja składa się z tekstu oraz ilustrującego go materiału video. Tym samym jest to baza zawierająca ponad 15 tysięcy nagrań, które wizualizują przeprowadzane eksperymenty, stosowane metody, ułatwiają powtarzalność doświadczeń i prezentują szczegóły, które mogą być trudne do przekazania tylko w formie tekstowej.

W ramach JoVE Research dostępny jest także moduł JoVE Encyclopedia of Experiments będący źródłem prezentującym zaawansowane techniki laboratoryjne wraz z protokołami z obszaru biologii i onkologii.

Materiały video z JoVE mogą też być wykorzystywane jako pomoc podczas zajęć dydaktycznych i prezentacji - dostępna jest funkcja wstawiania nagrań do tworzonych lekcji na, między innymi, platformie Moodle czy Microsoft Teams.

 

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.