2023-01-10

13 stycznia 2023 r. o godz. 12:00 w Bibliotece Głównej odbyło się Integration Coffee. Impreza została zorganizowana wspólnie z Biurem ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.

 

Było to spotkanie przy ciastku i kawie, podczas którego rozmawialiśmy o programie Erasmus+, czyli o możliwości wyjazdu na studia lub praktykę do innego kraju. Aktualną ofertę wyjazdową zaprezentowała Karolina Derda z Działu Współpracy Międzynarodowej.

Z kolei Małgorzata Omilian-Mucharska, redaktorka naczelna Gazety GUMed, przybliżyła nieco specyfikę swojej pracy i opowiedziała o możliwości współpracy z Gazetą. Nasze uczelniane czasopismo cały czas poszukuje talentów.

Punktem kulminacyjnym był koncert Orkiestry GUMed, która tego dnia była naszym gościem specjalnym i zaprezentowała wyjątkowy, świąteczny repertuar. Była to idealna okazja, aby zainteresowani mogli wstąpić w jej szeregi.

Jesteśmy przekonani, że to nie ostatnia tego typu impreza w Bibliotece Głównej i już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkania.

Zachęcamy również do zapoznania się z galerią z wydarzenia:

   

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.