2023-01-17

Pracownicy Biblioteki zostali powołani do jednego z trzech zespołów, realizujących prace projektowe w ramach zadania pt. Przygotowanie Uczelni Fahrenheita do utworzenia federacji o akronimie FarU2.

Zadanie to, w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, będzie realizowane do 30 czerwca br. przez powołane w tym celu wspomniane trzy zespoły ekspertów:

  1. Zespół ds. działalności naukowej i ewaluacji dyscyplin naukowych;

  2. Zespół ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym i wdrożenia usługi "jedno okno kontaktowe FarU";

  3. Zespół ds. bibliotecznych.

 
Zadaniem Biblioteki będzie:

  • implementacja systemu bibliotecznego nowej generacji w Uczelniach Fahrenheita,

  • wdrożenie jednolitego systemu raportowania danych na Uczelniach Fahrenheita,

  • integracja usług udostępniania i zarządzania zbiorami bibliotecznymi poprzez implementację lub rozszerzenie rozwiązań RFID w bibliotekach Uczelni Fahrenheita,

  • budowanie kompetencji w zakresie profesjonalnej obsługi czytelnika w bibliotekach Uczelni Fahrenheita – szkolenia zewnętrzne,

  • wdrożenie kompleksowego programu rozwijania kompetencji bibliotekarzy wspierających pracowników naukowych w zakresie zarządzania danymi badawczymi w Uczelniach Fahrenheita

  • aktualizacja systemów operacyjnych na stacjach roboczych obsługujących systemy i usługi biblioteczne w Uczelniach Fahrenheita,

  • wdrożenie usługi publikowania otwartego w czasopismach wydawnictwa zagranicznego.


>> więcej

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.