2023-03-24

WAŻNE!

W tym tygodniu pojawiła się informacja, że od połowy lutego br. dwa czasopisma wydawnictwa MDPI: „International Journal of Environmental Research and Public Health” (IJERPH) oraz „Journal of Risk and Financial Management” (JRFM) przestały być indeksowana w bazie Web of Science Core Collection (WoS) należącej do firmy Clarivate Analytics.

Decyzja o zaprzestaniu indeksowania obu czasopism w WoS wynikła z faktu, że przestały one spełniać kryteria indeksacji czasopism w WoS (Content Relevance Criterion), publikując artykuły spoza swojego zakresu (nie miało to związku z jakością merytoryczną publikacji).

Zaprzestanie indeksowania w WoS czasopism IJERPH oraz JRFM jest efektem przeprowadzanego obecnie w tej bazie procesu ponownej oceny jakości indeksowanych czasopism. Od początku tego roku ponad 500 czasopismo zostało oznaczonych jako mogących nie spełniać kryteriów określonych przez Clarivate. Ponad 50 z tych czasopism przestało być indeksowanych w WoS. (Były to zarówno czasopisma wydawane przez dużych komercyjnych wydawców, jak i mniejsze podmioty wydawnicze czy stowarzyszenia bądź towarzystwa naukowe).

Według deklaracji wydawnictwa MDPI ponad 90% ich czasopism nadal będzie indeksowanych w bazie Web of Science, a oni sami podjęli ścisłą współpracę z firmą Clarivate w celu utrzymania jakości publikowanych przez nich periodyków.

Ponieważ czasopismo „International Journal of Environmental Research and Public Health” nie będzie dłużej indeksowane w bazie Web of Science Core Collection UCZELNIA NIE BĘDZIE WIĘCEJ FINANSOWAĆ PUBLIKOWANIA ARTYKUŁÓW W TYM CZASOPIŚMIE.

Zaprzestanie indeksowania czasopisma „International Journal of Environmental Research and Public Health” w bazie Web of Science oznacza również, że czasopismo to najprawdopodobniej nie będzie miało wyliczonego wskaźnika Impact Factor za rok 2022. To znaczy, że jeśli IJERPH nie pojawi się na nowej edycji listy Journal Citation Reports (JCR) obowiązującej dla roku 2022 (powinna się ona pojawić w czerwcu/lipcu br.), to wszystkim artykułom z tego czasopisma z lat 2022-2023 zostanie w bazie Bibliografia GUMed usunięty wskaźnik Impact Factor.

Obecna punktacja ministerialna IJERPH pozostanie przypisana artykułom z tego czasopisma do momentu pojawienia się nowego ministerialnego wykazu czasopism i określenia, za jakie lata będzie on obowiązywać.

Źródła informacji:

https://www.mdpi.com/about/announcements/5536

https://clarivate.com/blog/supporting-integrity-of-the-scholarly-record-our-commitment-to-curation-and-selectivity-in-the-web-of-science/

Content Relevance Criterion:

https://clarivate.com/wp-content/uploads/2022/03/WoS-selection-process-Graphic_Journals_web-1.jpg

W razie pytań prosimy kontaktować się z Pracownią Bibliograficzną
(telefon 58 349 10 43).

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.