2023-05-15

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do bazy Embase w dniach 15.05-13.06.2023 r., a także do udziału w webinarium, podczas którego przedstawiciel wydawcy firmy Elsevier zaprezentuje funkcjonalność bazy i zasady wyszukiwania.


Szkolenie odbędzie się 16 maja w godz. 14:00-15:00.

Lik do szkolenia: https://elsevier.zoom.us/j/99737159864?pwd=enZzMUQvY1ZXcnBYZFFiZkw2L0xMZz09

Ramowy plan webinarium:

 1. Prezentacja bazy Embase, zawartość i główne funkcje.

 2. Demonstracja bazy Embase na żywo:
  a. wyszukiwanie proste,
  b. potrójne linkowanie,
  c. formularz PICO,
  d. formularz PV,
  e. wyszukiwanie literatury,
  f. słownik EMTREE,
  g. zarządzanie wynikami wyszukiwania.

 3. Pytania i odpowiedzi.
   

Baza Embase to największa na świecie biomedyczna baza bibliograficzna, która stanowi doskonałe narzędzie do przeszukiwania literatury (systematic reviews). Embase, zawiera informacje zindeksowane ręcznie z ponad 8500 biomedycznych czasopism, ponad 40 mln rekordów (w tym 2.4 mln abstraktów z konferencji). Są w niej indeksowane czasopisma, których nie ma w bazie PubMed lub w innych bazach Medline (ponad 2900 więcej indeksowanych czasopism) oraz materiały konferencyjne, których również brak w pozostałych bazach bibliograficznych. Embase indeksowana jest z wykorzystaniem tezaurusa EMTREE, który zawiera wszystkie hasła tezaurusa MeSH (Medline). Dodatkowo EMTREE zawiera ineksowanie leków, które nie jest zawarte w MeSH.

 

Dostęp będzie aktywny do 13.06.2023 r.

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.