2023-05-25

Oddział Informacji Naukowej i Promocji Biblioteki Głównej GUMed zaprasza na szkolenie z zakresu udostępnianych zasobów elektronicznych.

Celem szkolenia jest przedstawienie pracownikom uczelni oferty Biblioteki – baz danych, kolekcji czasopism i książek elektronicznych, a także innych usług związanych z prenumerowanymi zasobami.

Przewidywany czas szkolenia: 45 min.

Program:

  1. Przegląd bibliograficznych baz danych,
  2. Prezentacja prenumerowanych ebooków,
  3. Monografie leków,
  4. Kolekcje czasopism elektronicznych,
  5. Umowy read&publish, czyli o programach bezpłatnego publikowania Open Access,
  6. Nowe zasoby elektroniczne w 2023 r.,
  7. Przeszukiwanie zasobów elektronicznych biblioteki,
  8. Zdalny dostęp, czyli jak dotrzeć do pełnego tekstu, będąc poza siecią uczelni.


Szkolenie odbędzie się online 1 czerwca 2023 o godzinie 12.00 na platformie MS Teams.

Link do spotkania

Meeting ID: 360 292 930 18
Passcode: ELqmfY

Serdecznie zapraszamy!

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.