2023-06-02

Biblioteka Główna GUMed informuje, że do 31 sierpnia 2023 r. użytkownicy GUMed mogą korzystać z dostępu testowego do bazy Legalis wydawnictwa C.H.Beck.

Baza zawiera wszystkie najbardziej cenione na rynku komentarze, systemy prawa oraz monografie i czasopisma C.H.Beck zgromadzone w modułach tematycznych i specjalistycznych.

Ponadto można w niej znaleźć m.in. komplet aktów źródłowych od 1918 r., ujednolicone akty z Dziennika Ustaw, praktycznie wyjaśnienia (z zakresu Zamówień publicznych, Kadr i płac, Finansów i księgowości oraz BHP), kalkulatory czy liczne wzory dokumentów.

Dostęp będzie aktywny do 31.08.2023 r.

   

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Głosowanie