2023-06-29

Od 30 czerwca b.r. od godz. 12:00 uruchamiamy dla Państwa możliwość odbioru i zwrotu książek do książkomatu.

Poniżej znajdą Państwo krótką instrukcję jak z niego skorzystać:

>> zob. Instrukcja korzystania z książkomatu


Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach zadania Przygotowanie Uczelni Fahrenheita do utworzenia federacji (nr grantu MEiN/2022/DIR/3438).


Zachęcamy do sprawdzenia jak wygodna i łatwa jest ta usługa!

   

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Głosowanie