2024-02-21

Biblioteka Główna GUMed, Sekcja Doskonałości Publikacyjnej oraz firma Elsevier w imieniu Prorektora ds. Nauki zapraszają na serię szkoleń online dla autorów publikacji naukowych pod hasłem „Publikuj po mistrzowsku”. Szkolenia są elementem szerszej strategii publikacyjnej GUMed mającej na celu podniesienie jakości publikacji naukowych i poprawienie rozpoznawalności Uczelni. Podczas spotkań zostanie poruszona tematyka istotna z punktu widzenia autora i naukowca, zorientowanego na rozwoju kariery naukowej i budowanie widoczności poprzez swój dorobek publikacyjny. Na szkoleniach zostaną zaprezentowane także dobre praktyki oraz narzędzia, które mogą pomóc w przygotowywaniu tekstów naukowych do prestiżowych czasopism.

Podczas wszystkich szkoleń zapewniamy otwartą sesję Q&A z prowadzącymi. Webinaria są bezpłatne, wymagana jest rejestracja. Spotkania będą nagrywane i udostępnione później wszystkim zainteresowanym.

 

   

PLAN WEBINARIÓW

 

27.02.2024, 14:00 (60 minut)
Meet Editors-in-Chief of nutrition journals: The American Journal of Clinical Nutrition and The Journal of Nutrition – essential resources for your nutrition research

Rejestracja: https://researcheracademy.elsevier.com/workshop/8b9d3ba6-7d4f-4616-a604-515eeb0b3abd

Join the interactive webinar with Dr. Xingen Lei, the editor-in-chief of The Journal of Nutrition, and Dr. Christopher Duggan, the editor-in-chief of The American Journal of Clinical Nutrition. Dr. Lei and Dr. Duggan will introduce these two journals to you and detail how reading high-impact journals will advance your research.

Trainers: Dr. Xingen Lei, Dr. Christopher Duggan, Editors from the American Society of Nutrition

 

14.03.2024, 10:00 (90 minut)
Mądry wybór czasopisma jako ważny składnik sukcesu autora

Rejestracja: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_Np1p_LGqQ3-vTuU5MAhQxw

Poznaj dobre praktyki w wyborze czasopism do publikowania swoich artykułów naukowych oraz dowiedz się, jak rozpoznawać pułapki. Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia budowania widoczności autora oraz strategicznego podejścia do rozwijania dorobku publikacyjnego, w zgodzie ze współczesnymi trendami oraz systemami oceny nauki. Poznaj narzędzia i wskaźniki bibliometryczne wspierające wybór oraz ocenę czasopism oraz inne narzędzia identyfikacji najlepszych tytułów czasopism do publikacji. Dowiedz się, jak możesz używać bazy Scopus jako źródła informacji o dobrej jakości czasopismach oraz jakie inne narzędzia dla autorów proponuje Elsevier.

Prowadząca: Paulina Milewska, Customer Success Manager, Elsevier

 

4.04.2024, 12:00 (75 minut)
Publikowanie wysokiej jakości artykułów naukowych bez tajemnic

Rejestracja: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_Eoa_wGG9RbKw-HtLF5aL-Q

Poznaj porady i wskazówki dla autorów, które mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości manuskryptów, a tym samym zwiększyć szanse na przyjęcie prac do publikacji w renomowanych, międzynarodowych czasopismach. W trakcie szkolenia zostanie omówiony współczesny system komunikacji naukowej za pośrednictwem czasopism naukowych. Przedstawione zostaną struktura artykułu naukowego oraz dobre praktyki dotyczące pisania pracy i zgłaszania tekstu do publikacji. Poruszone zostaną zagadnienia procesu redakcyjnego, jak również kwestie etyczne, z którymi na co dzień spotykają się autorzy, recenzenci, redaktorzy i wydawcy.

Prowadząca: Paulina Milewska, Customer Success Manager, Elsevier

 

9.04.2024, 14:00 (45 minut)
Publikuj z Elsevier i buduj swoją widoczność

Rejestracja: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_ys3NC6dWQCmgeyMIs-M5Eg

Elsevier to największy wydawca czasopism naukowych, w którego portfolio znajduje się ok 1000 tytułów z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu. Poznaj ofertę wydawcy oraz poszczególne kroki ścieżki autora. Podczas webinarium poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące artykułów w modelu Open Access, z ujęciem możliwości publikowania bez opłat w ramach polskiej umowy transformacyjnej. Dodatkowo przedstawione zostaną narzędzia i zasoby wspierające autorów.

Prowadząca: Paulina Milewska, Customer Success Manager, Elsevier

 

16.04.2024, godz. 11:00 (60 minut)
Perfekcyjne systematic review. Jak baza Embase wspiera badania naukowe i systematyczne przeglądy literatury w zakresie nauk biomedycznych

Rejestracja: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_-Kb5ybJCTuaLEWzXeqxNYw

Podczas szkolenia:
1. Prezentacja bazy Embase, zawartość, indeksowanie i główne funkcje.
2. Demonstracja bazy Embase na żywo.
a. Wyszukiwanie proste
b. Potrójne linkowanie
c. Formularz PICO jako wsparcie dla przeglądów systematycznych
d. Formularz PV
e. Wyszukiwanie literatury
f. Słownik EMTREE
g. Zarządzanie wynikami wyszukiwania
3. Pytania i odpowiedzi – ale zachęcamy do zadawania pytań podczas całego szkolenia.

Prowadzący: Piotr Gołkiewicz, Customer Success Consultant for Life Sciences, Elsevier

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.