2022-11-07

Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników Biblioteki, z radością informujemy o wprowadzonych udogodnieniach związanych z korzystaniem z pokoi pracy indywidualnej i grupowej.

Przygotowaliśmy dla Państwa kalendarz online, dzięki któremu można bez wychodzenia z domu zarezerwowaćsamodzielnie zarówno pokoje pracy grupowej, jak i indywidualnej.

Kalendarz znajduje się w zakładce Usługi/rezerwacja pokoi nauki i aktywny będzie od 14 listopada 2022 r. od godziny 10:00.


Poniżej przedstawiamy nowe zasady rezerwowania pokoi.

  1. Rezerwacji podlegają wszystkie pokoje:
    - pracy indywidualnej (A1, A2, A3 i A6) - dla 1-2 osób;
    - pracy grupowej (A4 i A5) - dla 3-6 osób.

  2. Rezerwacji można dokonać z minimum jednodniowym wyprzedzeniem i maksymalnie 7 dni wcześniej.

  3. Jedna osoba może zrobić 4 rezerwacje na najbliższe 7 dni.

  4. Maksymalny czas trwania jednej rezerwacji wynosi 3 godziny.

  5. Aby zarezerwować pokój, należy wpisać numer albumu/karty bibliotecznej.

 
 

 

Pamiętaj!

Klucz do pokoju należy odebrać w przeciągu 15 minut od wybranego poczatku rezerwacji. W przeciwnym razie pokój zostanie udostępniony kolejnym chętnym. Przed rezerwacją dobrze jest sprawdzić aktualne godziny pracy Biblioteki, a korzystając z pokoju nauki, należy przestrzegać Regulaminu.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany zapewnią jeszcze przyjemniejsze korzystanie z naszej Strefy Nauki. Zapraszamy!

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.